Огласи и соопштенија

општина -зграда

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2017 за прибирање на барања за остварување на правото за реконструкција на станбени згради за подобрување на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци

Врз основа на член 50 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на Р.М бр.5/2002…
општина -зграда

Јавна расправа Екологија на тема „Состојби и можни решенија за надминување на проблемот со сезонското загадување на воздухот со ПМ 10 честички“

  Општина Кавадарци организира Јавна расправа на тема:  „Состојби и можни решенија за надминување на…
општина -зграда

ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граганите на територијата на Општина Кавадарци за набавка на горилник на плин за печење на ракија од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  Врз основа на Одлуката за  надоместување на трошоци на граѓаните…
општина -зграда

ЈАВЕН ПОВИК бр.2/2016 за прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година, наменети за спортисти, спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи

Се повикуваат спортистите, спортските клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и…