Огласи и соопштенија

општина -зграда

Јавен повик за прибирање на барања за остварување на правото за реконструкција на станбени згради за подобрување на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци

Врз основа на член 50 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на Р.М бр.5/2002…
Општина Кавадарци

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО ПАРТЕРНО И АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНАМЕНА НА ДЕЛ ОД ГРАДСКИ ПЛОШТАД ВО КАВАДАРЦИ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ Број 14/2018  За  ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО ПАРТЕРНО И АРХИТЕКТОНСКО…