Категорија: Огласи и соопштенија

Список на извлечени и проверени барања по Втор јавен повик за енергетско ефикасни грејни тела

Список на извлечени и проверени барања по Втор јавен повик за енергетско ефикасни грејни тела

По јавното извлекување на ден 30.10.2018 во просториите на Општина Кавадарци согласно Вториот Јавен оглас за субвенционирање на граѓаните при купување на енергетско ефикасни грејни тела и повторната проверка на извлечените барања, Општина Кавадарци објавува список на потенцијалните добитници за субвенционирање.

Важно: Комисијата за проверка на терен ќе изврши проверка на сите исправни извлечени баратели во наредниот период после што Општина Кавадарци ќе објави конечен список на субвенционирани баратели.

ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК  за изразување интерес за учество на претставник од граѓанските организации како набљудувач во Комисијата за евалуација на предлог проекти во рамките на ReLOaD проектот во општина Кавадарци

ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК за изразување интерес за учество на претставник од граѓанските организации како набљудувач во Комисијата за евалуација на предлог проекти во рамките на ReLOaD проектот во општина Кавадарци

Главната цел на проектот ReLOaD, кој е финансиран од Европската унија, а имплементиран од Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП), е јакнење на партиципативната демократија и процесот на интеграција на земјите од Западен Балкан во ЕУ, а преку оспособување на граѓанските организации активно да учествуваат во процесот на донесување одлуки. Проектот ReLOaD работи со пет партнерски општини: Куманово, Ресен, Гостивар, Кавадарци и Струмица, на усвојување на транспарентен пристап за финансирање на проекти на граѓанските организации, со кој ќе се поттикне поголема граѓанска вклученост во процесот на донесување одлуки и ќе се подобрат услугите што се обезбедуваат на локално ниво.

Read More

Известување по Проект РЕЛОАД

Известување по Проект РЕЛОАД

Почитувани,

Во врска со објавениот Јавен повик за граѓански организации за поднесување предлог проекти во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (РеЛОаД) ,ве известуваме дека во наредиот период на планот на активности се предвидени менториски сесии за сите граѓански организации. Менторските сесии се организираат со цел преку консултации да им се помогне на организациите кои сакаат да аплицираат на јавниот повик, во проверка дали проектите се подготвени согласно со насоките од јавниот повик и да им се појаснат или дообјаснат одредени работи кои можеби не биле покриени со обуките а кои им се неопходни за да го подготват целосно проектот. За општина Кавадарци планирано е да се оддржат 4 менторски сесии и тоа за следните дати:

14.11.2018 (Четврток)

15.11.2018 (Петок)

26.11.2018(Понеделник)

30.11.2018(Петок)

 

Ги замолуваме сите Граѓански организации да се пријават намајлку три дена пред почетокот на секоја менотрска сесија, и да наведат на која дата сакаат да учествуваат.( може да учествуваат на повеке од една менторска сесија). Точната дата за учество ни е потребна со цел менторката да може навремено да ги испланира своите посети по сите пет пилот општини од овој проект.

Пријавувањето за сесиите може да го извршите кај лицето задолжено за координација со невладиниот сектор во општина Кавадарци –

Ненад Јованoвиќ – jovanovichn@yahoo.com.