Категорија: Огласи и соопштенија

Список на извлечени и проверени барања по Јавен повик за субвенционирање на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

Список на извлечени и проверени барања по Јавен повик за субвенционирање на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

По јавното извлекување на ден 22.10.2020 во просториите на Општина Кавадарци согласно Јавен повик за субвенционирање на граѓаните при купување на енергетско ефикасни грејни тела и проверка на извлечените барања, Општина Кавадарци објавува список на субвенционирани баратели.

 

Напомена: Сите баратели за субвенционирање на енергетско ефикасни грејни тела по Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година можат да си ја подигнат поднесената документација секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот во Граѓански информативен центар од 09.11.2020 година.

Листа на баратели за субвенционирање на велосипеди за 2020 година

Листа на баратели за субвенционирање на велосипеди за 2020 година

Записник од одобрени и одбиени барања во рамките на предвидениот буџет и критериумите по Повикот за имплементација на мерките за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Кавадарци за купување велосипеди за 2020

Список на одобрени субвенции – за велосипеди

Известување по ЈАВЕН ПОВИК  за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето  на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2020 година

Известување по ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2020 година

Комисијата за имплементација на мерките за субвенционирање на граѓани на подрачјето на општина Кавадарци за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2020 година известува дека поради малиот број на поднесени барања согласно утврдениот буџет за истата намена нема да се реализира јавно изввлекување и дека сите пристигнати барања ќе бидат разгледани од страна на комисијата за комплетност и уредност на поднесената документација со што ќе се донесе решение за субвенционирање.

Јавно извлекување за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

Јавно извлекување за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

На ден 22.10.2020 година со почеток во 17:00 часот во просториите на Општинската Сала во зградата на Општина Кавадарци, ќе се одржи ЈАВНО ИЗВЛЕКУВАЊЕ за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година.

Поради почитување на мерките за заштита на населението од Ковид 19 присуството на поднестелите на барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година  при спроведување на ЈАВНОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ ќе биде ограничено на максимум 10 лица по принципот прв дојден.

 

Повик за планирање на годишните програми на Општина Кавадарци за 2021 година

Повик за планирање на годишните програми на Општина Кавадарци за 2021 година

 

Општина Кавадарци, организира Јавна расправа за сите урбани и месни заедници за подготовка на годишните програми за 2021 година.
Јавните расправи се предвидени за наредната недела согласно распоредот во прилог. На расправата можат да присуствуваат најмногу 10 членови од Советот на урбаната или месната заедница.
Јавната расправа се организира во големата сала за седници во зградата на локалната самоуправа, согласно сите протоколи за заштита од пренесување и ширење на вирусот Ковид 19.

Распоред за јавна расправа за урбани и месни заедници:
20.10.2020 година ( вторник )
10 часот – УЗ Љубаш
11 часот – УЗ Слога
12 часот – УЗ Задругар
13 часот – УЗ Киро Крстев
14 часот – УЗ Браќа Џунови
15 часот – УЗ Браќа Досеви
16 часот – УЗ Кула

21.10.2020 година ( среда )
10 часот – УЗ Страшо Пинџур
11 часот – УЗ Глишиќ
12 часот – МЗ Ваташа
13 часот – МЗ Сопот
14 часот – МЗ Марена
15 часот – МЗ Возарци
16 часот – МЗ Дреново

22.10.2020 година ( четврток )
10 часот – МЗ Бегниште
11 часот – МЗ Ресава
12 часот – МЗ Дабниште
13 часот – селата од Бошавијата ( с.Мрежичко, с. Страгово, с.Драгожел, с.Гарниково, с.Бохула, с.Конопиште, с.Горна Бошава, с.Радња, с.Мајден, с.Рожден, с.Долна Бошава, с.Бојанчиште и с.Крњево)
14 часот – МЗ Фариш и МЗ Раец
14:30 часот – МЗ Кесендре и МЗ Куманичево
15 часот – МЗ Брушани и МЗ Галишта
15: 30 часот – МЗ Шивец и МЗ Чемерско
16 часот – МЗ Шешково и МЗ Клиново