Категорија: Проекти

ПРОШИРУВАЊЕ ЗА ПАРКИНГ КАЈ ГИМНАЗИЈАТА

ПРОШИРУВАЊЕ ЗА ПАРКИНГ КАЈ ГИМНАЗИЈАТА

Ангажираната оператива на фирмата „АС Машини“ од Кавадарци привршува со градежните работи на новиот пракинг простор кај гимназијата.

Овде општината оформи паркинг со површина од 600 метри квадратни. Претходно се изврши расчистување на теренот, пробивање на пристап кон улицата „Пано Мударов“, одводнување на атмосферските води, тампонирање и поставување на павер елементи.

Со овој проект се зголеми просторот за јавно паркирање.

СЕ ГРАДИ НОВА ДЕЛНИЦА ОД КЕЈОТ НА ЛУДА МАРА

СЕ ГРАДИ НОВА ДЕЛНИЦА ОД КЕЈОТ НА ЛУДА МАРА

 Општината Кавадарци продолжува со реализација на проектот за регулација на коритото на реката Луда Мара. Деновиве во фаза на градба е нова делница од кејот шеталиште на потегот од мостот Слога кон Ваташа.

Оваа делница е долга 680 метри и со нејзината изградба ќе се спојат кејот-шетелиште Ваташа со делот во Кавадарци.

Ангажираната оператива на фирмата „Цвет компани“ од Скопје работи на изградбата на минор коритото со поставување на обработен камен. Архитектонски и оваа делница од кејот ќе биде иста како делот во градот, односно со минор корито од камен, и шеталиште на двата брега од кои левото шеталиште ќе биде со павер елементи, а десното од фин бетон за ролери. Освен тоа ќе се постави урбана опрема и ново улично осветлување.

Финансиската конструкција за овој проект изнесува 21.500.000 денари, парите се обезбедени преку Бирото за развој на Вардарскиот плански регион и буџетот на Општина Кавадарци.

Ново улично осветлување

Ново улично осветлување

Проектот за поставување на ново улично осветлување се реализира со забрзано темпо. Континуирано се работи на поставување на инсталацијата и на поставување на дополнителни 120 канделабри обезбедени како донација. Со реализацијата на овој проект Општина Кавадарци ќе добие ново, квалитетно и поекономично улично осветлување. Ќе се осветлат и оние делови каде што досега немаше поставено канделабри. Проектот е со финансиска вредност од 44 999 000 денари.

Поставени нови паметни клупи

Поставени нови паметни клупи

Проектот за поставување на паметни клупи е во завршна фаза. Поставени се 2 од предвидените 5 клупи. Клупите се поставени на кејот на реката Луда Мара и на Градскиот парк. Во наредната фаза ќе се постават паметни клупи во Паркот на револуцијата, СЦ Јасмин и на просторот кај споменикот 12 Ваташки младинци. Дополнително, ќе се постават уште 3 клупи кои се обезбедени како донација. Проектот е со финансиска вредност од 280 000 денари а изведувач е фирмата Метал Апостолов.

Рерконструкција на улица Шишка

Рерконструкција на улица Шишка

Интензивно се работи на вадење на стариот асфалт на ул.Шишка. Изведувачот на проектот Градба промет интензивно работи и во вечерните часови се со цел брза реализација на целиот проект.
Овој проект предвидува проширување со три коловозни ленти како и велосипедско – пешачка патека. Предвидено е и целосно ново осветлување како и поставување на нови сообраќајни знаци.
Со овој проект и овој влез на градот ќе добие нов, современ изглед.