Категорија: Проекти

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРОТОАРОТ НА УЛИЦАТА „ПАРТИЗАНСКА“ КАЈ ПОЛАНАТА

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРОТОАРОТ НА УЛИЦАТА „ПАРТИЗАНСКА“ КАЈ ПОЛАНАТА

Согласно програмата за комунална изградба, општина Кавадарци реализираше проекти за реконструкциа на тротоари на улиците „Партизанска“  и „Лазо Мицев“ кај паркот „Полана“.

Според проектот општината изгради нови тротоари од павер елементи на површина од 480 м2.

Оперативата на фирмата „Градба промет“ претходно ги изведе подготвителните работи за расчистување и отстранување на оштетениот дел на стариот тротоар по што беа поставени нови бехатон плочки.

За оваа намена согласно програмата од буџетот за комунална изградба општината изввојува 590.000 денари.

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „БРУШАНСКА“

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „БРУШАНСКА“

Општина Кавадарци заврши со реализиацијата на проектот за ревитализација на улицата „Брушанска“.

Оперативата на фирмата „Изолација“ од Скопје изврши асфалтирање на оваа улица со  што жителите на овој дел од градот добија уште една урбанизирана улица како надополнување на веќе реконструираните „Струшка“ и „Методи Џунов-Џико“ кои општината неодамна ги асфалтираше

Претходно ЈП „Комуналец“ работеше на реконструкција на канализационата мрежа.

АСВАЛТИРЊЕ НА ПРОБИЕНАТА УЛИЦА  „ОРЦЕ НИКОЛОВ“

АСВАЛТИРЊЕ НА ПРОБИЕНАТА УЛИЦА „ОРЦЕ НИКОЛОВ“

Оперативата на фирмата „Изолација“ ја реализираше завршната фаза со асфалтирање на крак од улицата „Орце Николов“ како дел од проектот  за дооформување со пробивање.

На оваа позиција на трасата во должина од 160 метри, градежната оператива на фирмата „Инвест груп“ во првта фаза ги изведе земјените работи на пробивање на спојот на креакот со главниот коловоз на истоимената улица. Широчината на пробиениот крак изнесува 5,5 метри, каде во првата фаза беше извршено тампонирање и поставување на рабниците од двете страни на улицата.

Се работи за проект согласно Деталниот урбанистички план за дооформување на оваа комуникација.

ОБНОВЕНА БОЈАТА НА КЛУПИТЕ НА ПЛОШТАДОТ

ОБНОВЕНА БОЈАТА НА КЛУПИТЕ НА ПЛОШТАДОТ

Општина Кавадарци реализираше проект за обновување на клупите на градскиот плоштад.

Се обнови фарбата на дрвените делови како на подвижните така и на фиксните клупи во склоп на жардинерите. Од изградбата на новиот плоштад ова е прва посериозна интервенција на дел од урбаната опрема која граѓаните најинтензивно ја користат особено во вечерните часови кога плоштадот „врие“ од народ.

После новата павер ограда на Јаворот кај седумкатницата, потоа префарбувањето на канделабрите од јавното осветлување, како и претходното оспособување на кружните фонтани пред зградата, општинта со ревитализацијата на клупите ги подобри условите за одмор на граѓаните кои преферираат за таа намена да го користат градскиот плоштад.

Инаку ЈП „Комуналец“ редовно го одржува и обновува украсното зеленило во жардинерите на плоштадот.

ПРОШИРУВАЊЕ ЗА ПАРКИНГ НА УЛИЦАТА „БЕЛ КАМЕН“

ПРОШИРУВАЊЕ ЗА ПАРКИНГ НА УЛИЦАТА „БЕЛ КАМЕН“

Оперативата на фирмата „Павер трејд“ започна со изведување на градежните работи на проширување на тротоарот на улицата „Бел Камен“.

Според проектот општината Кавадарци на ова место ќе изгради паркинг кој треба да го реши проблемот со паркирање на возилата на жителите од трите колективни станбени објекти.

Најпрвин ќе се изврши подѕидување со бетонски блок на ниво на тротоарот кој ќе служи за оформување на дополнителната површина каде ќе се постават бехатон плочки за проширување и создавање на нова паркинг површина.

Овој проект општината ќе го финансира со 153.161 денар, а парите се од буџетото, сметка за комунална изградба.