РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛНИЦА ОД ЛОКАЛНИОТ ПАТ  КАВАДАРЦИ – с. ДРЕНОВО

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛНИЦА ОД ЛОКАЛНИОТ ПАТ КАВАДАРЦИ – с. ДРЕНОВО

Општината Кавадарци преку проектот за Рурален развој финансиран Согласно договорите за заем и договорот за ИПА грант од Европската Комисија, обезбеди асфалтирање на делница од локалниот пат Кавадарци-Дреново. Станува збор за ревитализација на потег од овој пат во должина од 1 100 метри. Согласно проектот оперативата на фирмата „Урбан инвест“ изврши градежни работи за ревитализација, на патот од 5,5 метри. Во оваа основа се проектирани две коловозни ленти секоја со широчина од 2 метри, како и банкини од двете страни на патот со единечна широчина од 75 сантиметри. Покрај тоа од двете страни на патот се обезбедени и испусти и одводи.

Во оваа фаза реконструкцијата се ондесува на потегот од спојот на локалниот пат за Дреново со регионалниот пат Кавадарци-Прилеп. Трасата се движи по старото прилепско џаде, се до спојот со угорницата кон селото Дреново. На оваа делница ќе се постави асфалтна подлога со дебелина од 7 сантиметри на вкупна површина од 4150м2. Финансиската конструкција изнесува 3.532.370 денари кои се добиени Согласно договорите за заем и договорот за ИПА грант од Европската Комисија. Проектот го аплицира Општина Кавадарци преку Секторот за Локален економски развој.

Градоначалникот Александар Панов изврши увид во работите при асфалтирањето. Панов е задоволен одквалитетот. Притоа за јавноста изнесе и дополнителни податоци за проектот што општината го работи со договорите за заем и за ИПА грант од Европската Комисија. „Ова е продолжениена проектот со кој најпрвин извршивме реконструкцијана најоштетениот дел од асфалтот на улицата „Страшо Пинџур“ пред селото Ваташа. Сега сме на местото каде се работи на ревитализација на делница од локалниот пат кон селото Дреново. Деновиве ќе асфалтираме и на ревитализацијата на делница од локалниот пат Возарци-Брана ХЕЦ Тиквеш во должина од 1450 мести. Од овој проект ќе интервенираме и на улици вонеколку кавадаречки села. За сите нив од Европската Комисија добивме грант до 260.000 евра“. Рече Панов.

Градоначалникот потсети дека претходно Општината од оперативниот буџет изврши реконструкција на делницата од селото Дреново до спојот со старото прилепско џаде со што сега локалниот пат кон Дреново е целосно со обновен асфалт.

Паралелно со ова општинатаво изминатиот месец во селото Дреново финансираше поплочување на две селски улици. Едната соповршина од 305м2, за што се инвестираа 326.260 денари и втората улица со површинаод 340м2 за што се поптрошија 374.760 денари. Парите се обезбедени од буџетотот на општината.

Со овие два зафати Општина Кавадарци привршува со заокружување на проектот комунална изградба во село Дреново. Имено во изминатите осум години од мандатот на градоначалникот Александар Панов во инфраструктурата на селото се инвестирани  повеќе милони денари со што  се са флтираа или поплочија безмалку сите улици во селото. Се интервенираше на училиштето, се ревитализираше центарот на селото со изградба на плоштад, се изгради детски забавен парк, а се инвестираа и сретства во повеќе други сегменто со што во многу се подобри и сеподигна стандардот на живеење во ова село.