ТРОТОАР НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“

Денеска започнаа работите на подготовка на подлогата за поставување на тротар на дел од улицата„Рајко Жинзифов“.

Станува збор за делница со површина од 340м2 на потегот од спојот со улицата „Шишка“ до спојот со ил „25 Мај“. На овојдел во должина од 15о метри оперативата на фирмата „Инвест груп“ од Неготиноќе постави бекатон коцки.

Вкупната инвестиција за овој проект изнесува 425.000 денари, парите се обезбедени од оперативниот буџет програма за комунална изградба.