АРМИРАНО БЕТОНСКИ ПОТПОРЕН ЅИД НА УЛИЦАТА „ЃОРЕ БРУШАНСКИ“

АРМИРАНО БЕТОНСКИ ПОТПОРЕН ЅИД НА УЛИЦАТА „ЃОРЕ БРУШАНСКИ“

Во фаза на релизација е уште еден комунален проект со чија изградба ќе се реши значаен комунален проблем за дел од жителите на улицата „Ѓоре Брушански“.

Општина Кавадарци преку знгажираната фирма „„Мулти градба“ гради армирано бетонски потпотен ѕид во должина од 16 метри.

Ова е втора фаза од проектот кој започна да се релизира минатата година. Со изградбата армирано-бетонскиот ѕид ќе се стабилизира земјиштето, а ќе се дооформи и коловозот на двете улици под и над ѕидот.