АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „ЈОВАНЧЕ ВЕЛКОВ“

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „ЈОВАНЧЕ ВЕЛКОВ“

Ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци денеска изврши асфалтирање на улицата „Јованче Велков“ во должина од 400 метри. Улицате е лоцирана на десната страна од „Кавадаречки дол“  до спојот со улицата „Праведничка“.      Претходно на оваа делница се изврши проширување, порамнување, поставување на рабници и тампонирање.

Општината Кавадарци го реализира овој проект во склоп на Програмата за комунална изградба, финансиран со пари од општинскиот буџет.

Изградбата на улицата е на барање на жителите од овој дел на Кавадарци.