АСДВАЛТИАЊЕ НА СПОЈОТ НА БУЛЕВАР  „МОША ПИЈАДЕ“ СО „ИНДУСТРИЈСКА“

АСДВАЛТИАЊЕ НА СПОЈОТ НА БУЛЕВАР „МОША ПИЈАДЕ“ СО „ИНДУСТРИЈСКА“

Општина Кавадарци преку ангажираната фирма денеска изврши асвалтирање на дел од Булеварот „Моша Пијаде“ на спојот со улицата „Индустријска“.

Овој зафат е дел од проектот МСИП за реконструкција на главните улици во градот. Во оваа фаза се обновува асвалтот на површина од 1200 метри квадратни. Претходно на оваа површина беше изгребана старат и дотраена асвалтна подлога.

Според проектот вонаредната фаза ќе се обновува асвалтото на целата долѓина од булеварот се до стариот кружен тек кај Автобуската станица.