АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – СПОРЕДНА

АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – СПОРЕДНА

Оперативата на ангажираната фирма „Изолација“ од Скопје изврши асфалтирање на крак од улицата „Гоце Делчев“ на потегот до спојот со улицата „Народна младина“. На оваа делница се постави нов завршен слој (фин асфалт) на површина од 350 метри квадратни.

На оваа улица претходно беше отстранет стариот и дотраен асфалт, се поставиа и нови рабници на местото на старите.

Општината и вој проект го реализира на барање на жителите од тој дел на Кавадарци.