Асфалтирана улица Скопска

Асфалтирана улица Скопска

Општина Кавадарци преку ангажираната фирма изврши асвалтирање на ул. Скопска со претходна реконструкција на водовод и канализација.