АСФАЛТИРАН КРАК ОД УЛИЦАТА „СМАИЛИЦА“

АСФАЛТИРАН КРАК ОД УЛИЦАТА „СМАИЛИЦА“

Општина Кавадарци реализира уште еден комунален проект. Ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ го асфалтираше новиот дел од улицата „Смаилица“.

Според проектот се работи за пробиен крак на оваа улица, каде покрај пробивањето се изврши порамнување, се поставиа рабници и се тампонираше подлогата.

Со овој проект општината на жителите од овој дел на Кавадарци им овозможи посигурен и побезбеден пристап до нивните домови.