Асфалтирање и комплетно ново осветлување на ул. ,,Лазо Асијата’’

Асфалтирање и комплетно ново осветлување на ул. ,,Лазо Асијата’’

Пробивање, асфалтирање и комплетно ново осветлување на ул. ,,Лазо Асијата’’ од муслиманските гробишта до спој со ул.,,Клинска’’ во должина од 900м и површина од 4800м2. Целосна инвестиција на Општина Кавадарци во износ од 22.000.000 ден како дел од програмата за комунална изградба за 2022 година.