Асфалтирање на дел од ул. „Февруарски поход“

Асфалтирање на дел од ул. „Февруарски поход“

Општина Кавадарци денес реализираше уште еден комунален проект. Ангажираната оператива изврши асфалтирање на дел од ул. „Февруарски поход“. Беше асфалтирана делница во должина од 300 метри.
Денешното асфалтирање е продолжение на урбанизацијата на оваа улица, која е значајна сообраќајница во тој дел на Кавадарци, а околу која гравитираат многу индивидуални станбени објекти.
Асфалтирањето е спроведено на барање на жителите од тој дел на градот. Парите се обезбедени од комуналната сметка на буџетот на општината.