АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „ЕГЕЈСКА“

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „ЕГЕЈСКА“

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ успешно реализираше уште еден комунален проект.

Денеска беше реализирана последната фаза- асфалтирање на улицата „Егејска“ од спојот со улицата „Љубашка“ под „строто Ангро“, до спојот со улицата „Пелистерска“.

Претходнои овде се отсртани старата и дотраена коловозна површина и се поставија нови рабници.

Реконструкцијата е на барање на жителите од овој делк на Кавадарци.