АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА  „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“

Фирмата „Градба промет“ преку ангажираната оператива денеска изврши асфалтирање на дел од улицата „Рајко Жинзифов“.

Според проектот се работеше на асфалтирање на делница од стрмна угорница, со која се спојуваат два претхоно асфалтирани делови. Во подготовката на улицата најпрвин се изврши порамнување на трасата, поставување на рабници и тампонирање.

Со овој проект општината за жителите од овој дел на градот обезбеди поквалитетен пристап и комуникација со регионалната улица „Шишка“.