Асфалтирање на ул.Зелен пазар

 Денес се асфалтира ул.Зелен пазар, на површина од 1200 м/2. Тоа значи дека за првпат куќите кои се лоцирани на таа улица, ќе добијат пристап со нивните возила, а сообраќајницата ќе биде двосмерна заради влез и излез на паркингот на пазарот.

Со оваа сообраќајница ќе постои и кружно движење на сообраќај со ул.Цано Поп Ристов, Зелен пазар и 7-ми Септември, со што движењето во градот нема да биде отежнато како што беше досега. Со асфалтирање на оваа улица и монтирањето на тезгите, пазарот би бил пуштен во употреба за неполн месец.