Асфалтирање на ул. „Ѓуро Ѓакоковиќ“

Асфалтирање на ул. „Ѓуро Ѓакоковиќ“

Оперативата на фирмата Градба промет започна со асфалтирање на ул.”Ѓуро Ѓаковиќ” спој со ул.”Шишка”, со површина од 700 метри квадратни.