ВАДЕЊЕ НА ГРАНИТНА КОЦКА ОД УЛИЦАТА „ДОНЕ ПОПОВ“

ВАДЕЊЕ НА ГРАНИТНА КОЦКА ОД УЛИЦАТА „ДОНЕ ПОПОВ“

Општината Кавадарци продолжува со интензивната комунална изградба. Согласно програмата, оперативата на фирмата „Градба промет“ започна со отстранување на гранитната коцка на улицата „Доне Попов“.

Според проектот општината треба да изврши реконструкција на површина од околу 1500м2.

Откако ќе биде извадена старат гранитна коцка овој дел од улицата ќе се асфалтира.