40СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

 

 

 

 

 

39 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

 

 

 

 

 

38 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

 

 

 

 

 

 

37 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

 

 

 

 

22 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

24 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

27 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

28 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

2 ВОНРЕДНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ