22 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

24 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ