22 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

24 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

27 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

28 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

2 ВОНРЕДНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ