ВОЗАРЦИ ЌЕ ДОБИЕ ДЕТСКА ГРАДИНКА

ВОЗАРЦИ ЌЕ ДОБИЕ ДЕТСКА ГРАДИНКА

Општина Кавадарци во рамките на Програмата за комуналната изградба реализира проект за градба на детска градинка во село Возарци.

Станува збор за преадаптација на поранешниот објект на амбулантата, кој сега со реконструкцијата ќе биде двонаменски.

Проектот предвидува изградба на детска градинка со преадаптација на дел од просторт каде ќе има занимална, санитарен јазол,чајна кујна и просторија, а преостанатиот простор  ќе ја има функцијата на амбуланта.

Овој проект општината го реализира на барање на жителите од Возарци. Со неговата изградба и предавање во функција општината ќе обезбеди подобри услови за граѓаните во делот на предшкослата возраст како и во примарното здравство. А проектот ќе го подигна уште повеќе и онака добриот стандар на живеење во оваа урбана средина.