ВО ТЕК Е РЕКОНСТРУКЦИЈА НА САЛАТА „ПАРТИЗАН“

ВО ТЕК Е РЕКОНСТРУКЦИЈА НА САЛАТА „ПАРТИЗАН“

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ го реализира проектот за внатрешна реконструкција на спортската сала „Партизан“.

Во оваа фаза се реконструираат, таванот преку замена на трската со гипс-картон плочи, како и замена на дотраените дрвени прозорци. Со реконструкцијата е предвидено и обновување на паркетот на теренот, фасадата, како и партено уредување околу објектот.

Со оваа реконструкција општината го заштитува и му го продолжува животот на најстариот спортски објекти во Македонија.

Општина Кавадарци релизира реконструкција  на ДТВ „Партизан“ каква што не е извршена во последните 40 години.