ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА БУЛЕВАРОТ „НИКОЛА МИНЧЕВ“

ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА БУЛЕВАРОТ „НИКОЛА МИНЧЕВ“

Општината Кавадарци продолжува со реализација на капиталниот проект за обновување на коловозите на главните градски улици. Оперативата на ангажираната фирма започна со вадење на старите и дотраени рабници на дел од булеварот „Никола Минчев“.

Според проектот освен замената на рабниците предвидено е делумно гребење на стариот и дотарен асфалт, по што ќе уследи финалниот дел за поставување на нова асфалтна подлога со дебелина од 5 сантиметри.

Општина Кавадарци продолжува со реализација на овој значаен проект со кој по скоро пет децении централните и најстари улици кои се „крвотокот“ на градските и регионални комуникации ќе се ревитализираат и ќе бидат многу побезбедни за одвивање на сообраќајот.

Финсниските средства се обезбедени преку Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Кавадарци, преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, а со цел финансирање на капитални инвестициони проекти,  МСИП.