Градоначалникот на Општина Пустец во посета на општина Кавадарци

Градоначалникот на Општина Пустец во посета на општина Кавадарци

Денес во посета на Општина Кавадарци беше Градоначалникот на Општина Пустец г-дин Пали Колефски. Беше остварена средба преку која се разменија искуства од работата на двете општини.
Исто така на средбата присуствуваше и агроном од Општина Пустец кој разговараше со агрономи од Општина Кавадарци и беа разменети искуства.