ГРАЃАНИТЕ ОД УЗ „БРАЌА ДОСЕВИ“ НА СРЕДБА  СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

ГРАЃАНИТЕ ОД УЗ „БРАЌА ДОСЕВИ“ НА СРЕДБА СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Градоначалникот на Кавадарци во директна средба со граѓаните од УЗ „Браќа Досеви“ имаше можност да ги чуе нивните барања, потреби и предлози од комуналната сфера.
Во дворот на основното училиште „Тоде Хаџи-Тефов“ Јанчев прд присутните граѓани, најпрвин потсети на реализираните проекти во оваа урбана средина. Беа посочени, интервенциите на општината со асфалтирање на одделни улици, зафати во обнова на постојната подземна инфраструктура на водовод и канализација, изработка на нови пешетки за зафаѓање атмосферски води, за чистењето на дивите депонии, како и поплочувањата на тротоари во централното градко подрачје, обезбедување нови паркинг места, пробивање на улици, како и неколкуте еколошки проекти.
И овде градоначалникот нагласи дека од овие средби во 100% се креира Програмата за комунална изградба. присутните граѓани го потврдија единствено правилниот пристап во креирањето на наредната програма за комунална изградба, по потенцирање дека токму од тој пристап се произлезени проектите кои се реализираат, а општината ја носат на лидерската позиција во семјата, како треба да фунционира една општина.
Во приоритетите од јавен интерес граѓаните предложиа: подигање на звучен ѕид на „Западен булевар“ под гробиштата, интервенција на канализациона мрежа на делот кај покриениот канал, како и повеќе барања за интервенции во реконструкција на улици, тротоари, како и на подземната инфра структура водовод и канализација. Проблемите со непрописното паркирање, слабата пропустна моќ на улиците во сообраќајот, ги мачат и граѓаните во оваа урбана средина, поради што и тие пшобараа водедување на еднонасочен систен на движење по градските улици како би се избегнал метежот и би се подобрила безбедноста во сообраќајот.
Градоначалникот вети дека сите нивни барања ќе бидат вградени во комуналната програма за 2020 година.