ДЕНИВЕЛАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ПЛОШТАДОТ КАЈ БИСТАТА НА БАДЕВ