Детска градинка Сонце

Детската градинка на ул. Ресавска која во иднина ќе го носи името ,,Сонце’’, е во завршна фаза. Деновиве се врши поставување на мебел и опрема, со што комплетно ќе заврши внатрешното уредување и опремување, како и партерно уредување на дворот со поставување на урбана опрема.

Инвеститор на проектот е Министерството за труд и социјална политика.