ДОГРАДБА НА КАНАЛИЗАЦИОНА ЛИНИЈА НА УЛИЦАТА „ДИСАНСКА“

ДОГРАДБА НА КАНАЛИЗАЦИОНА ЛИНИЈА НА УЛИЦАТА „ДИСАНСКА“

Во рамките на комуналната изградба општината Кавадарци работи на продолжување на постојната канализациона линија во населбата „Парк“. Ангажираната оператива деновиве ги изведува градежните работи на прокоп и поставување на цевки и шахти од новата делница на улицата „Дисанска“ која води до спомен костурницата.

Во оваа фаза ќе се постави нова линија во должина од 300 метри.
Изведувач на работите е фирмата „Премиум билдинг“ од Скопје. За оваа намена општината ќе потроши 547.000 денари. Парите се обезбедени од буџетот на општината програма за комунална изградба.

Во наредната фаза ќе следи проширување и пробивање на улица со тампонирање.