ДОПОЛНИТЕЛНА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА НА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

ДОПОЛНИТЕЛНА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА НА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

Општината Кавадарци започна со уредување на постојната и креирање на нова зелена површина на „Западен булевар“.

Деновиве механизацијата на општествено одговорната компанија „ЈА-МИ“ од Кавадарци работи на чистење и порамнување на теренот меѓу улицата „Западен булевар“ и оградата на спортскиот терен на ООУ „Гоце Делчев“. На овој простор се оформува нова зелена површина, каде после порамнувањето ќе се постави подземна линија за полевање и покривањето со плодна земла.

Во наредната фаза на оваа новоформирана зелена површина ќе биде посеана трева, засадени нискостеблести растенија како и дрва одрворедот на „Западен булевар“.

Исто така ќе биде извршено и хортикултурно доуредување на соседаната постојна зелена површина кај мерната станица за амбиентале воздух над училиштето „Гоце Делчев“.