Есенско садење на 130 дрва во градот и пошумување со 30 000 садници надвор од градското подрачје

Есенско садење на 130 дрва во градот и пошумување со 30 000 садници надвор од градското подрачје