ЖАРДИНЕРИ НА БУЛЕВАРОТ „ВИДОЕ СМИЛИВСКИ“

ЖАРДИНЕРИ НА БУЛЕВАРОТ „ВИДОЕ СМИЛИВСКИ“

Оперативата на градежната фирма „АС машини“ е ангажирана од страна на општината Кавадарци да го реализира проектот за изградба на жардинери на булеварот „Видое Смилевски“.

Според проектот на средината меѓу двете коловозни ленти најпрвин се поставија нови рабници во должина од 600 метри, по што ќе се вгради и декоративен блок.

Цвеќарниците ќе се протегаат од мостот па до спојот со улицата „Шишка“.

Со изградбата на овие жардинери источниот влез во градот од правецот на Неготино ќе добие посовремен и урбанизиран лик.