ЗАВРШИ АСФАЛТИРАЊЕТО НА ПРОБИЕНИОТ „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

ЗАВРШИ АСФАЛТИРАЊЕТО НА ПРОБИЕНИОТ „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

 Оперативата на фирмата „Градба промет“ денеска заврши со асфалтирање на новиот пробиен дел на „Западен булевар“ кај спојот со улицата „Ѓоре Брушански“ до „Кавадаречки дол“. Со тоа финиѓираше изградбата на улица која е значајна сообраќајница во овој дел на Кавадарци.

Претходно општината ја реконструираше старат подземна инфраструктура на водовод и каализација (фекална и атмосферска). На оваа делница се посатавиа и нови линии, по што следеше асфалтирање.

Урбанизацијата се заокружи со поставување на нова линија од системот на јавно улично осветлување на високи метални столбови  со еколошки и штедливи ЛЕД светилки.