ЗАВРШНИ РАБОТИ НА ХОРТИКУЛТУРНОТО УРЕДУВАЊЕ НА РЕКОНСТРУИРАНИОТ ДЕЛ ОД ПЛОШТАДОТ

ЗАВРШНИ РАБОТИ НА ХОРТИКУЛТУРНОТО УРЕДУВАЊЕ НА РЕКОНСТРУИРАНИОТ ДЕЛ ОД ПЛОШТАДОТ

Реконструкцијата на дел од градскиот плоштад влегува во завршна фаза. Ангажираната оператива деновиве со плодна земја ја исполни последната жардинера која се наоѓа на местото каде претходно беше фонтаната и малата отворена сцена. На оваа локација претходно се изведоа градежни работи за декорирање со гранит (буња), како и гранитни плочки на партерот. Поставена и соодветна инсталација за полевање на зелените површини.

Сега ќе уследи садење на соодветни декоративни дрва и жбунести растенија, аќе биде посеана и трева. На оваа локација ќе се постави и соодветна урбана опрема, по што овој дел од плоштадот пред хотелот ќе се претвори во урбанизирано и пријатно место за одмор на граѓаните.