ЗАВРШНО ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦАТА  „ПЕРО ВИДЕВ“ ВО ВАТАША

ЗАВРШНО ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „ПЕРО ВИДЕВ“ ВО ВАТАША

Оперативата на фирмата „АС-Машини“ ја спроведува завршната фаза на проектот на Општина Кавадарци на дел од улицата „Перо Видев“ во село Ваташа.

На потегот од кејот на реката Луда Мара до старата селска чешма се оформуваат тротоари, по што ќе се поставуваат павер елементи.

Претходно Општината преку ЈП „Комуналец“ долж целата траса на улицата изврши замена на старата со нова водоводна линија, по што следуваше нејзино цело поплочување.