Записник од одржаниот 4ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци

Записник од одржаниот 4ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци

З А П И С Н И К

            Од одржаниот  4 –  ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци во кој присуствуваат претставници на ОВР Кавадарци, Дирекција за заштита и спасување и Центар за управување на кризи

На ден 25.03.2020 година

             На состанокот на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци во кој присуствуваат претставници на ОВР Кавадарци, Дирекција за заштита и спасување и Центар за управување со кризи одржан на ден 25.03.2020 година по согледување на состојбата со КОВИД 19 ,моменталната ситуација на територијата на Општина Кавадарци е следна:

        

  1. На трите влеза на град Кавадарци дезинфекцијата на моторните возила при влез во градот продолжува да се врши автоматски;

 

  1. Мој општинар и службите од Општина Кавадарци, во текот на денешниот ден ке извршат дезинфекција на заедничките површини во колективните станбени згради (влезови, скаличен простор и лифтови) кои имаат повеке од 8 станбени единици а истата оваа дезинфекција во текот на утрешниот ден ке се изврши и во сите јавни институции на територијата на Општина Кавадарци;

 

  1. По однос на јавниот превоз превозниците од Општинскиот линиски превоз, да продолжат со вршење на редовните линии , со редуцирање на бројот на патници согласно препораките така што да има оддалеченост од најмалку 2 метри помеѓу патниците.

 

  1. ЈП Комуналец Кавадарци продолжува со редовно дезинфецирање на сообраќајниците во Општина Кавадарци;

 

  1. По однос на полицискиот час , во Општина Кавадарци воглавно се почитува со мали прекршувања;

 

  1. Во Општина Кавадарци нема нови лица позитивни на Ковид-19, и овие мерки кои што се досега превземени ке продолжат и во наредниот период од две недели .

      

 

                                                        Штаб за заштита и спасување на

                                                          Општина Кавадарци

                                                                       М-р Митко Јанчев