Започнаа градежните активности за изградба на новиот парк на ул.Киро Крстев

Започнаа градежните активности за изградба на новиот парк на ул.Киро Крстев

На терен работи фирмата ЈА-МИ со чии машини се расчистува површината. Овие градежни активности се донација од истата фирма. Паркот ќе биде исполнет со различни садници како и содржини за рекреација и украсна фонтана.