ЗАПОЧНАА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „КИРО КАРАКУЛЕВ“

ЗАПОЧНАА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „КИРО КАРАКУЛЕВ“

Започнаа градежните работи за изградба на улицата „Киро Каракулев“. Оперативата на ангажираната фирма „Павер трејд“ работи на вадење на гранитната коцка, како и на проширување и формирање на профилот на пробиената таса.

Според проектот на Општина Кавадарци, изработен врз основа на барањата на жителите од оваа улица, изведувачот на работите во наредната фаза ќе постави, тампон и нови рабници, после што во крајната фаза новата улица ќе се попшлочи бехатон коцки.

На оваа локација општината претходно отстрани стар куќа подложна на паѓање, со што се прошири коловозната лента на улицата „Страшо Пинџур“ кај вториот триаголник, а се отвори и простор за ревитализација на улицата „Киро Каракулев“

Со овој проект општината обезбедува урбанизирање и хуманизирање на просторот за граѓаните од овој дел на Кавадарци кои  после низа децении конечно ќе имаат подобри услови за комуникација.