Започнати се припреми за асфалтирање на крак на улица Смилица

Започнати се припреми за асфалтирање на крак на улица Смилица

Општина Кавадарци започна се припреми за асфалтирање на крак на улица „Смилица“. Фирмата Градба Промет интензивно работи на терен.