ЗАПОЧНА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ ЗА ПОДИГАЊЕ НОВИ ЗЕЛЕНИ ПООВРШИНИ

ЗАПОЧНА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ ЗА ПОДИГАЊЕ НОВИ ЗЕЛЕНИ ПООВРШИНИ

Денеска Општината Кавадарци преку  службата Мој општинар и ЈП „Комуналец“ започна со реализација на проектот за подигање на нови зелени површини на повеќе локации во градот. Планот и динамиката беа одредени на состанок со градоначалникот Јанчев на чија идеја се реализира овој еколошки проект.

Просторот  на „Западен Булевар“ кај СЦ „Јасмин“ е првата локација на која се почна со реализацијата. Откако ќе се расчисти теренот, ќе се постави систем за наводнивање, ќе се посее трева и ќе се засади дрворед.

Планот опфаќа повеќе локации на кои што ќе се изврши хортикултурно уредување: ул.„Илинденска“, кејот во Ваташа, Булевар „Цветан Димов“, ул, „Блажо Алексов“, просторот околу градинката кај ООУ „Гоце Делчев“, како и на улиците „Ѓоре Брушански“, ул.„Слога“  и ул.„Калница“ паркче во УЗ „Страшо Пинџур“. Проектот треба да бидат завршен во тековната година.