ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ТРОТОАРОТ НА УЛИЦАТА „СТРАШО ПИНЏУР“

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ТРОТОАРОТ НА УЛИЦАТА „СТРАШО ПИНЏУР“

Општината Кавадарци започна реализација на нов комунален проект. Ангажираната оператива работи на расчистување на стариот и дотраен тротоар на десната страна од улицата „Страшо Пинџур“ во правец на Ваташа.

Во наредната фаза на оој потег ќе се постават нови рабници, нов тампон и павер елементи.

Со овој проект општината ќе создаде поголема безбедност за движење на пешаците како урбанизирање на просторот.