Извадок од нацрт записникот од Петнаесеттата седница на Владата на Р.С. Македонија

Извадок од нацрт записникот од Петнаесеттата седница на Владата на Р.С. Македонија

Записник од Четврттата седница на Управувачкиот комитет за кординација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 10 март 2020 година, со Записник од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, во врска со потребата од преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болсета COVID-19 (Корона вирус).

 

Целосниот записни можете да го превземете на следниот линк:  ППДР-1