ИЗВЕСТУВАЊЕ Во врска со спроведување на Пописот на населението во Република Северна Македонија, 2021, КПР 17 Општина Кавадарци и Општина Росоман

ИЗВЕСТУВАЊЕ Во врска со спроведување на Пописот на населението во Република Северна Македонија, 2021, КПР 17 Општина Кавадарци и Општина Росоман

 

Во врска со спроведување на Пописот на населението, лицата, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021, КПР 17 Општина Кавадарци и Општина Росоман, ги известува лицата на територијата на Општина Кавадарци и Општина Росоман дека обезбеди работни простории каде што може да се попишуваат лицата што досега не се попишани од различни причини, и тоа:

 

  1. Општина Кавадарци, Плоштад Маршал Тито бр.2, Канцеларија на Реонска Пописина Комисија бр.17.

                 Реонски инструктор Симона Јосифовска, тел: 075/660-609;

                 Реонски инструктор Драгица Малинкова, тел: 077/438-863.

  1. Општина Росоман, ул. Пролетерска 1а, Росоман, Сала за состаноци.

                 Реонски попишувач Јасминка Лазова тел: 072/312-220;

                 Реонски попишувач Бранкица Несторовска тел: 072/717-756.

 

Попишувањето ќе трае од 8:00 до 20:00 часот.

 

Комисија за Пописен Реон бр.17
Претседател
Тодор Ефремов