Известување до граѓаните за отстранување на гаржите на ул. Вељко Влаховиќ

Известување до граѓаните за отстранување на гаржите на ул. Вељко Влаховиќ

Ова се гаражите на ул.Вељко Влаховиќ , за кои имаше известување дека треба да се отстранат до 08.07.2019 година. Некои граѓани ги демонтираа своите гаражи но за жал ѓубрето, кое воедно сведочи дека истите биле користени како магацини, не е исчистено. Обврска на граѓаните е да го соберат своето ѓубре, ова нека биде апел и за наредните активности околу отстранување на преостанатите гаражи. Општина Кавадарцо и надлежните во најбрзо време ќе реагираат за средување на овој простор.