Известување фаза 2 програма за вода и канализација

Известување фаза 2 програма за вода и канализација

ЈП Комуналец во соработка со општина Кавадарци, ги известува граѓаните дека започна со реализација на проекти како дел од Фаза II, ПРОГРАМАТА ЗА ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА. Се со цел да им испадне во пресрет на граѓаните се воспостави механизам за поплаки како начин за прифаќање , проценка и решавање на поплаки во заедницата од поединци во врска со работата или однесувањето на спроведувачите на проектот (локална самоуправа и јавно комунално претпријатие), неговите изведувачи или вработените.