Изградба на детско игралиште во дворот на СОУ Ќиро Спанџов- Брко

Изградба на детско игралиште во дворот на СОУ Ќиро Спанџов- Брко

Реализиран е уште еден проект за изградба на детско игралиште во дворот на СОУ Ќиро Спанџов- Брко. Согласно проектот, поставена е гумена подлога, се поставија нови дрвени детски играчки и по целата должина беше изведена и заштитна метална ограда. Истото го изведуваше Метал Апостолов и за неговата реализација се одвоени 1 337 540 денари.