Изградба на потпорен ѕид на улица Смилица

Изградба на потпорен ѕид на улица Смилица

Општина Кавадарци започна со припреми за изградба на потпорен ѕид на улица Смилица.