ИЗГРАДЕН НОВ ВЛЕЗ ВО ЗГРАДАТА НА  ДОМОТ НА КУЛТУРАТА

ИЗГРАДЕН НОВ ВЛЕЗ ВО ЗГРАДАТА НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА

 

Општина Кавадарци привршува со реализација на проектот за реконструкција и адаптација на влезот во зградата на Домот на културата „Иван Мазов-Климе“, каде се наоѓаат административните простории на градската библиотека „Феткин“, ЈП „Паркинг“ и на неколку други субјекти.

Деновиве ангажираната оператива изврши поплочување на новиот пристапен влез од северната страна. Сега главниот влез во библиотеката и останатите институции во зградата ќе биде од север, од поранешната „кино бавча“. Новата влезна врата е димензионирана да одговара на потребите на објектот.

После отстранувањето на пристапните скали, општината обезбеди проширување на патеката низ „тунелчето“, што ќе доведе до поголема фрекфенција, како и побезбеден влез  на граѓаните во градскиот зелен пазар.

Паралелно со дислокацијата на главниот влез се изврши замена и на старите прозорци на скалишното јадро, каде се поставени нови ПВЦ прозорци со термапан стакло, како и лимена настрешница.