ИНТЕРВЕНЦИИ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО АТАРОТ НА СЕЛО БРУШАНИ

ИНТЕРВЕНЦИИ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО АТАРОТ НА СЕЛО БРУШАНИ

Нови 30 дрвени бандери, 5.000 метри нисконапонски кабел и 95 комплети арматура-вандерма со вклучена ЛЕД светилка од 30 вати се вградни во мрежата на јавното осветлување во атарот на селото Брушани.

Согласно проектот Општината Кавадарци на локација во „Брушанскиот залив“ спроведе нова линија во туристичката населба „Брушани“, како и подобрување на постојната мрежа од јавното осветлување во селото Брушани.

Со овој проект општината вложи еден милион денари во сериозно подобрување на инфраструктурата на јавното улично осветлување на дел од брегот на вештачкото езеро „Тиквеш“ каде има поголема концентрација на викенд куќи.