ИНТЕРЕН  ОГЛАС За унапредување на овластени службени лица во Територијална Противпожарна Единица Кавадарци

ИНТЕРЕН ОГЛАС За унапредување на овластени службени лица во Територијална Противпожарна Единица Кавадарци

Општина Кавадарци објави интерен оглас за унапредување на 2(двајца) овластени службени лица : 

 1. Командир на Одделение со шифра ПОЖ 02 10 Б04 000 во Територијална Противпожарна Единица Кавадарци …….2 извршители