Кастрење на бујната вегетација околу локалниот пат Кавадарци – с. Ресава

Кастрење на бујната вегетација околу локалниот пат Кавадарци – с. Ресава

Општина Кавадарци во соработка со ЈП Комуналец а по барање на жителите кои гравитираат во атарите на селата Ресава, Бегниште, Брушани и викенд населбата на Тиквешкото Езеро, отпочна со чистење кастрење и проширување на локалниот пат.